Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome

cienkowarstwowe

Firma Almax posiada bardzo bogate doświadczenie w wykonywaniu oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

W naszym parku maszynowym obecnie znajdują się dwie maszyny samojezdne do wykonywania znaków podłużnych oraz cztery malowarki do znaków poprzecznych, symboli i strzałek. Maszyny są wyposażone w automatyczne programatory linii oraz pneumatyczne systemy dozowania mikrokul szklanych.

Realizacje robót firmy w tej technologii to prace przy wdrażaniu nowych organizacji ruchu, odnawianiu istniejącego oznakowania, malowanie parkingów, garaży, hal produkcyjnych i magazynów. Przedsiębiorstwo jest przygotowane kadrowo i sprzętowo do realizacji robót na wszystkich klasach dróg.

W roku 2016 Almax zrealizował roboty o łącznej powierzchni w ilości przekraczającej 250 tyś m2, a w 2017 roku ilość wykonanego oznakowania cienkowarstwowego przekroczyła 300 tyś m2.

Oznakowanie poziome

grubowarstwowe

Oferujemy również wykonywanie oznakowania grubowarstwowego.

Park maszynowy jakim firma realizuje oznakowanie tego typu to maszyna samojezdna do oznakowania chemoutwardzalnego strukturalnego oraz dwa aplikatory Plastomarker. Maszyna samojezdna posiada pełną automatyzację nanoszenia cykli linii. Jest przystosowana do malowania każdego typu linii osi jezdni oraz linii krawędziowych. Plastomarkerami przedsiębiorstwo wykonuje znaki poprzeczne oraz małe zakresy znaków podłużnych.

Firma Almax posiada bardzo szerokie doświadczenie w wykonywaniu oznakowania grubowarstwowego. Zrealizowane roboty to dziesiątki tysięcy metrów kwadratowych na drogach krajowych, wojewódzkich powiatowych i lokalnych.

Usuwanie oznakowania

poziomego

Firma Almax świadczy także usługi w zakresie usuwania istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego.

Dysponujemy bardzo wydajną frezarką Blastrac BMP 265B. Konstrukcja tego urządzenia pozwala doświadczonemu operatorowi na bardzo prezyzyjne i prawie bezinwazyjnie usuwanie zbędnego oznakowania.

Punktowe elementy odblaskowe

"kocie oczka"

Punktowe elementy odblaskowe to kolejny asortyment robót realizowanych przez firmę Almax.

Posiadamy umiejętności i sprzęt do montowania wszelkiego rodzaju „kocich oczek”. Z powodzeniem wykonaliśmy montaże PEO klejonych do jezdni, PEO aktywnych z zastosowaniem układów elektronicznych, PEO z trzpieniem wwiercanym w nawierzchnię jezdni oraz PEO szklane w gumowym kołnierzu które są osadzane w jezdni.